Recital i wernisaż Jerzego Stachury

paź 18 2018

13 października 2018 roku odbyło się w naszej bibliotece wyjątkowe spotkanie – recital i wernisaż prac Jerzego Stachury. Poeta, bard, malarz, bratanek i uczeń Edwarda Stachury zaprezentował swoją twórczość.  Licznie zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę prac artysty, który nie ukrywa, że inspiruje się twórczością Vincenta van Gogha, a pasję do malowania odkrył przypadkiem.  Część muzyczna spotkania stanowiła dla gości wyjątkową podróż w głąb wewnętrznego świata poety. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupu olejnych prac Jerzego Stachury, oraz jego płyt: „Kup sobie wiersz” oraz „Sted, Junior i wszyscy z Drogi pod Chmurami”. Wiersze poety prezentowała Justyna Wiktorowicz z grupy teatralnej SERMO.

Wśród gości wernisażu byli m. in.:  Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna, Grażyna Wielgus – Sekretarz Powiatu, Mariusz Sobański – Galeria Arkady Tomaszów Maz., oraz szerokie grono wrażliwych na sztukę mieszkańców ziemi opoczyńskiej, Warszawy, Końskich. Patronat nad imprezą objął oficjalny portal poświęcony Edwardowi Stachurze www.stachuriada.pl.

Podsumowaniem spotkania niech będą słowa dyrektora MBP, Jerzego Misiurskiego: „Taka jest moja wizja biblioteki, niepowtarzalna atmosfera koncertów, gdzie literatura i muzyka łączą się w jedność. Tak jak to było w sobotę podczas wieczoru Jerzego Stachury. Wspaniała interpretacja twórczości Edwarda Stachury przez Juniora Jerzego Stachurę oraz jego własne kompozycje. Cudowne obrazy, które znajdą swoje miejsce w wielu domach. Dziękuję Jerzemu, że przyjechał z tak daleka aby wprowadzić nas w ten niepowtarzalny klimat. Dziękuję jeszcze raz wszystkim obecnym na wernisażu, Wasza obecność i serdeczny odbiór powodują iż jesteśmy przekonani o tym że właśnie tak funkcjonująca biblioteka jest waszą biblioteką”.

Konkurs Opoczyńskiej Gwary Pisanej

paź 12 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie wraz z Muzeum Regionalnym w Opocznie realizują projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mający na celu wydanie „Słownika gwary opoczyńskiej”. Publikacja ukaże się drukiem już w listopadzie bieżącego roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu Opoczyńskiej Gwary Pisanej odbędzie się w środę, 17 października 2018 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie. Serdecznie zapraszamy!

41721422_1826086097510279_6523631233258225664_n

41685485_1825094394276116_4097634001383063552_n

Projekt biblioteki i muzeum

paź 05 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie wraz z Muzeum Regionalnym w Opocznie realizują projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mający na celu wydanie „Słownika gwary opoczyńskiej”. Publikacja ukaże się drukiem już w listopadzie bieżącego roku.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa konkursy – Konkurs Opoczyńskiej Gwary Pisanej oraz Konkurs Opoczyńskiej Gwary Mówionej, na które już serdecznie zapraszamy. Organizatorem konkursu na gwarę mówioną jest Muzeum Regionalne w Opocznie, konkurs gwary pisanej przeprowadzi zaś Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie.

REGULAMIN I KONKURSU OPOCZYŃSKIEJ GWARY PISANEJ

Organizator główny
Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie
Współorganizator
Muzeum Regionalne w Opocznie
Termin i miejsce
15.10.2018 r. godz. 16:00, Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie
Cele konkursu
– kultywowanie i popularyzowanie gwary oraz tradycji ludowych
– uczenie szacunku do gwary ludowej i podejmowanie działań dla jej zachowania
– rozwijanie postawy twórczej – ocalenie od zapomnienia kultury ludowej
Prezentowany repertuar powinien obejmować wiersze lub inne małe formy literackie.
Zasady uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do trzech grup wiekowych:
I. Grupa – uczniowie szkół podstawowych,
II. Grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych,
III. Grupa – osoby powyżej 20 roku życia
Prezentowane utwory muszą być napisane gwarą:
– należy przedstawić teksty, które nie były wcześniej publikowane i poddane ocenie konkursowej
– przedstawiane teksty powinny przywoływać świat dawnej kultury chłopskiej
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór
Kryteria oceny
– właściwy dobór repertuaru
– zachowanie ludowego charakteru utworu – ogólny wyraz artystyczny
Postanowienia dodatkowe
Oceny utworów konkursowych dokona jury, którego decyzje są ostateczne.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie zapisy zawarte w niniejszym regulaminie.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
Nagrody
Nagrody za I,II i III miejsca w każdej z kategorii wiekowych wręczone zostaną laureatom w trakcie podsumowania konkursu, który odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 16.00
Utwory konkursowe prosimy doręczać do dnia 06.10.2018 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie lub przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie, 26-300 Opoczno, Pl. Kościuszki 15 z dopiskiem: KONKURS GWARY PISANEJ
Kontakt w sprawie konkursu: tel. 44 755 25 66 w. 21, e-mail: mbpopoczno@gmail.com

REGULAMIN
I KONKURSU OPOCZYŃSKIEJ GWARY MÓWIONEJ

Organizator główny:
Muzeum Regionalne w Opocznie
Współorganizator:
Miejski Dom Kultury w Opocznie
Termin i miejsce:
07.10.2018 r. godz. 15:00, Miejski Dom Kultury w Opocznie
Cele przeglądu:
– kultywowanie i popularyzowanie gwary opoczyńskiej oraz tradycji ludowych
– uczenie szacunku do gwary ludowej i podejmowanie działań dla jej zachowania
– rozbudzanie wrażliwości na kulturę żywego słowa
– rozwijanie postawy twórczej i doskonalenie umiejętności scenicznych
– dokumentacja tradycji ludowych naszego regionu

Prezentowany repertuar powinien zawierać się w jednej z trzech kategorii:
– monolog
– dialog
– scenka rodzajowa z życia wsi (z udziałem więcej niż dwóch osób)
Zasady uczestnictwa:
– uczestnikami Konkursu mogą być osoby dorosłe i dzieci
– prezentowane teksty muszą być wykonane w gwarze
– uczestnicy powinni zaprezentować na scenie treści oparte na zwyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich charakterystycznych dla regionu
– przedstawiane teksty powinny przywoływać świat dawnej kultury chłopskiej
– czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut (monolog) oraz 20 minut (dialog i scenka rodzajowa)
– każdy uczestnik może wystąpić tylko raz w jednej kategorii
Kryteria oceny:
Prezentacje oceniać będzie Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tradycją regionu
– zachowanie ludowego charakteru prezentacji
– właściwy dobór repertuaru
– sposób i poziom wykonania
– autentyzm
– ogólny wyraz artystyczny
– scenografię
Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny

Postanowienia dodatkowe:
– szczególnie pożądane będą prezentacje, które pochodzą z przekazu ustnego (nie powstały w wyniku przetworzenia tekstu już drukowanego) i są wynikiem kreacji artystycznej autora
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań audio i video.
– Organizator nie zwraca kosztów podróży
Nagrody:
Komisja Konkursowa najlepszym wykonawcom przyzna nagrody rzeczowe
Zgłoszenia:
Uczestnictwo w Konkursie należy zgłaszać u Organizatora, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie:
Muzeum Regionalne w Opocznie
Plac Zamkowy 1
26-300 Opoczno
Adam Grabowski – 507 739 767
info@muzeumopoczno.pl

41721422_1826086097510279_6523631233258225664_n41685485_1825094394276116_4097634001383063552_n

Narodowe Czytanie 2018

wrz 11 2018

W sobotę 8 września 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Zainaugurowane przez parę prezydencką Narodowe Czytanie odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczna edycja odbyła się w parku na Placu Tadeusza Kościuszki. W niezwykłej atmosferze zabytkowej części Opoczna spotkali się miłośnicy książek i czytania.
Gość specjalny Narodowego Czytania, dr Jagoda Bloch – doktor nauk humanistycznych, adiunkt, członek zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk – w wyjątkowy sposób zaprezentowała wybrany przez siebie fragment powieści.
Wśród zaproszonych gości byli także m. in. pani poseł Elżbieta Radziszewska, burmistrz Rafał Kądziela, zastępca burmistrza Anna Zięba, starosta Józef Róg, sekretarz miasta Tomasz Łuczkowski oraz przedstawiciele samorządu, instytucji kultury, lokalnej prasy, członkowie Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką” oraz sympatycy biblioteki.
Zaproszeni goście interpretowali wybrane przez siebie fragmenty „Przedwiośnia” przybliżając atmosferę okresu początków odzyskania niepodległości przez Polskę.
„Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski podkreślając entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także wskazywał błędy i zaniechania współczesnych Polaków. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej.

Festiwal Płytki Ceramicznej w TVP3 Łódź

sie 13 2018

Zapraszamy na relację z Festiwalu Płytki Ceramicznej w TVP3 Łódź:

http://lodz.tvp.pl/38482494/trzydniowy-festiwal-plytki-ceramicznej-w-opocznie

38009993_263770847552439_7532632081742954496_o

NARADA PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

cze 29 2018

W dniu 21 czerwca 2018 roku, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie odbyła się narada dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego.

Spotkanie, w którym wzięło udział 14 bibliotekarzy z terenu powiatu, poprowadziła Zofia Konecka – instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie. Tematem przewodnim narady było podsumowanie działalności bibliotek publicznych powiatu opoczyńskiego w „Tygodniu Bibliotek” oraz podczas „Nocy Bibliotek” 2018 roku.

Bibliotekarze przedstawili zebranym prezentacje multimedialne przedsięwzięć realizowanych w swoich bibliotekach.

W kolejnej części narady instruktor MBP w Opocznie – Zofia Konecka zaprezentowała metody pracy z czytelnikami oraz zasygnalizowała o zbliżającym się terminie sporządzenia sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na koniec rozdano uczestnikom narady materiały szkoleniowe oraz prasę bibliotekarską i regionalną.

Spotkanie z członkami ZLP

cze 27 2018

21 czerwca 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie odbyło się spotkanie autorskie z członkami Związku Literatów Polskich – Izabelą Zubko i Stanisławem Stanikiem. Podczas spotkania prowadzonego przez dr Jana Łuczkowskiego zebrani goście mieli okazję poznać osobę poety, prozaika i krytyka literackiego pochodzącego z ziemi Opoczyńskiej. Wspominał on czasy dzieciństwa i szkolnej młodości na tym terenie, opowiadał o źródłach, które wykorzystuje w swojej twórczości.

Dr Jan Łuczkowski wspominał znajomość poety z Bolesławem Wojewódzkim oraz wkład, jaki Stanisław Stanik włożył w powstanie opoczyńskiego Muzeum Regionalnego. Poeta z kolei wspominał swoją pracę w Kielcach, Radomiu, Warszawie. Opowiadał o spotkaniach z niezwykłymi ludźmi – Świętym Janem Pawłem II,  Jarosławem Iwaszkiewiczem, Czesławem Miłoszem. Stanisław Stanik wspominał również sierpień 1968 r., kiedy to uczestniczył w koronacji obrazu w Studziannie.

Podczas spotkania zebrani goście mieli okazję usłyszeć wiersze poety w wyjątkowej interpretacji Izabeli Zubko. Opowiadała ona również o pracy ze Stanisławem Stanikiem nad wywiadem-książką „Mały pisarczyk z Małoszyc”, przybliżała jego postać oraz twórczość.

Wyjątkowym podsumowaniem spotkania było wręczenie poecie dyplomu Związku Literatów Polskich z okazji 50-lecia pracy twórczej oraz działalności literackiej.

 

Noc Bibliotek w Opoczyńska.pl

cze 20 2018

Dziś relacja w opoczyńska.pl

:-)

35836448_1696224393766220_2531300187771502592_n

Noc Bibliotek za nami

cze 14 2018

Kolejna Noc Bibliotek za nami :-)
Tradycyjnie zapraszamy na relacje naszych patronów medialnych: dziś TOP – Tygodnik Opoczyński

img128

Noc Bibliotek 2018

cze 12 2018

9 czerwca 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie po raz kolejny włączyła się w ogólnopolskie obchody Nocy Bibliotek. W tym roku do akcji przebiegającej pod hasłem „RzeczpospoCzyta” przystąpiło ponad 1800 bibliotek.

Opoczyńskie obchody Nocy Bibliotek rozpoczął tradycyjnie  blok dla dzieci.  Wśród atrakcji nie zabrakło konkursów z nagrodami ufundowanymi przez bibliotekę oraz projekcji filmu „Tarapaty” udostępnionego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO. Dużą popularnością cieszyły się gry i zabawy dla maluchów, malowanie buziek oraz czytanie w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Atrakcje dla dzieci przygotowała również firma Art-Kom – Wyspa Szkrabów.

Jak co roku obok biblioteki stanęła scena plenerowa, na której zaprezentowali się poeci OKL „Nad Wąglanką”. W nawiązaniu do hasła Nocy Bibliotek „RzeczpospoCzyta” na scenie można było usłyszeć wiersze poświęcone naszej małej ojczyźnie – ziemi opoczyńskiej.

W ramach obchodów Roku Herberta jego twórczość zaprezentowała młodzież z Koła Przyjaciół Biblioteki z ZSP nr 1 w Opocznie oraz młodzież z grupy teatralnej SERMO.

Podczas tegorocznej Nocy Bibliotek uhonorowano również najaktywniejszych czytelników biblioteki. Nagrody książkowe otrzymały dwie czytelniczki biblioteki, w kategorii osób dorosłych p. Bożena Filipczyńska, w kategorii dzieci i młodzież – Wiktoria Orłowska.

Dużym zainteresowaniem cieszył się występ Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”. W programie „Literatura tańcem ludowym malowana” wystąpiły dzieci, młodzież oraz dorośli tancerze zespołu.

Wyjątkowym momentem obchodów Nocy Bibliotek był wieczór autorski Mariana Buchowskiego autora książki „Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury” ze specjalnym udziałem Jerzego Stachury, bratanka poety.

Tradycyjnie punktem kulminacyjnym Nocy Bibliotek jest koncert na scenie bibliotecznej. W tym roku licznie zgromadzona publiczność wysłuchała koncertu Jerzego Stachury, który wraz z synami zaprezentował utwory Edwarda Stachury oraz własne piosenki.

Nocy Bibliotek towarzyszyły akcje czytelnicze – „Zwróć książkę, nie płać kary!”, „Odbierz darmową kartę biblioteczną”. Nie zabrakło również poczęstunku – kiełbasek z grilla oraz zalewajki przyrządzonej przez podopiecznych fundacji Ostoja. Dużym zainteresowaniem uczestników imprezy cieszyły się również warsztaty czerpania papieru przygotowane przez firmę ART-PAPIER.

W tę wyjątkową noc bibliotekę swoją obecnością zaszczyciła Bożena Targosz, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która podarowała uczestnikom Nocy Bibliotek kilkaset egzemplarzy audiobooka „Ogniem i mieczem”. Bibliotekę odwiedzili również opoczyńscy samorządowcy – Starosta Józef Róg, oraz przedstawiciele Gminy Opoczno – Burmistrz Rafał Kądziela oraz zastępcy – Anna Zięba i Zbigniew Sobczyk.

O oprawę muzyczną i wizualną koncertów zadbało Studio 107. Sponsorami Nocy Bibliotek byli: Ceramika Paradyż, AGRO-WIKT Sp. z o. o., Art-Kom, Drukarnia Konrad Jamorek, Expo-Drew, Majsterek, Majsterek-Dekor, Stacja Paliw BUD-TRANS, TOM-BUD, WIS Sp. j., ZU-H „Wojciechowski”, Zofia Piechna – Skład opału.

Starsze »